درباره ما

معرفى چاپ رفاه

از سال ۱۳۵۵ چاپ رفاه با مدیریت رضا و مجتبى مهدى زاده فاضلى فعالیت خود را آغاز نمود و تا کنون توانسته با ارائه خدمات گوناگون در صنعت چاپ و بکارگیرى از معتبرترین دستگاه هاى چاپ اروپایى و ارتقاء ماشین آلات خود با تکنولوژى روز دنیا سابقه درخشانى را به نام خود ثبت نماید. 

چاپ رفاه از ابتداى سال ۱۴۰۰ با اضافه نمودن چاپ لیبل به سیستم خود شاخه دیگرى از صنعت چاپ را نهادینه نموده است و امید دارد همچون گذشته با رعایت اصول مشترى مدارى، کیفیت بالا، نرخ مناسب، دقت وسرعت بالا، خدمات خود را به صنایع غذایى، داروى، آرایشى و بهداشتى و صنعتى ارائه نماید یکى از شعارهاى مهم و اساسى مدیران این مجموعه، بهره مندى از روشهاى و تکنولوژیهاى نوین و هم گامى با پیشرفت تکنولوژى در رشته هاى مرتبط با فعالیت چاپ رفاه بوده و در همین راستا مجموعه اى از امکانات و تجهیزات و نیروى انسانى متخصص براى پیشرفت و ادامه کار درکنارهم گردآورى شده است. حضور افراد متخصص و کارآمد در بخشهاى مختلف مدیریتى و اجرایى باعث رشد و افزایش توانمندى این مجموعه در اجراى پروژه هاى چاپى در سطوح گسترده گردیده است.